Pollutant: Nitrógeno total
Emission to: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Report Year: 2020
Quantity (kg/year): 352
Method: E
Method used: Dada validada a partir dels valors analítics facilitats per l'establiment