Pollutant: Partículas totales en suspensión (PST)
Emission to: Aire
Report Year: 2020
Quantity (kg/year): 2,435.21
Method: E
Method used: Dada validada a partir dels controls peri•dics reglamentaris dels focus emissors d'anys anteriors.