Pollutant: Dióxido de carbono (CO2)
Emission to: Aire
Report Year: 2020
Quantity (kg/year): 260,180
Method: E
Method used: Dada validada segons els càlculs realitzats per l'establiment.