Pollutant: Partículas (PM10)
Emission to: Aire
Report Year: 2019
Quantity (kg/year): 18.1
Method: E
Method used: Dada validada a partir dels valors analítics facilitats per l'establiment