Pollutant: Partículas totales en suspensión (PST)
Emission to: Aire
Report Year: 2019
Quantity (kg/year): 5,899
Method: E
Method used: Dada validada a partir dels controls periòdics reglamentaris dels focus emissors d'anys anteriors.