Pollutant: Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)
Emission to: Aire
Report Year: 2018
Quantity (kg/year): 2,054.29
Method: E
Method used: Dada validada segons els càlculs realitzats per l'establiment.